کاستومایز کردن به چه معناست؟

لغت کاستومایز (Customize) به معنای سفارشی کردن یک کالا است و زمانی که ما اعلام میکنیم که مثلا لپ تاپی را کاستوم کرده ایم به این معنی است که عملکرد لپ تاپ را ارتقا و بهبود داده ایم. گاها بجای تعویض عینی یک قطعه معیوب ما از نوع بهتری استفاده می کنیم برای مثال برای لپ تاپ های قدیمی گاهی بجای هارد از حافظه خشک SSDاستفاده می کنیم. تا سرعت دستگاه را بطور فزاینده ای ارتقاء ببخشیم.